Nedostatak bakra vs. optimum se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Vapnenasta tla
  • Pjeskovita tla
  • Nova tla
  • Dodane velike količine dušika

Bakar je važan za

  • Fotosinteza
  • Enzimski procesi
  • Proizvodnja lignina
  • Sinteza proteina