Nedostatak željeza se pogoršava radi

  • Visoki pH
  • Tla zasićena vodom
  • Karbonatna tla
  • Tla s visokom razinom bakra, mangana i cinka

Željezo je važan za

  • Stvaranje klorofila
  • Fotosinteza
  • Sinteza proteina
  • Boja ploda

Preporučena Yara gnojiva za Željezo

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN E13

YaraVita FRUTREL

YaraVita FRUTREL

Rajčica uzgajana u tlu: Tri aplikacije od 2,5 do 5 l / ha na početku cvatnje i u intervalima od 10 dana. Ne primjenjujte se u roku od mjesec dana od žetve. Količina vode: 200 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita FRUTREL