Nedostatak bora se pogoršava radi

 • Pjeskovita tla
 • Alkalna tla
 • Tla s niskim rezervama organske tvari
 • Visoke razine dušika
 • Tla s visokim razinama kalcija
 • Hladno i vlažno vrijeme
 • Razdoblja suše

Bor je važan za

 • Rast meristema
 • Klijavost polena
 • Metabolizam ugljikohidrata
 • Sintezu amino kiselina
 • Prijenos kalcija
 • Povećanje nivoa šećera
 • Veća proizvodnja šećera