Nedostatak cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Tla s visokim pH
  • Tla bogata fosforom
  • Tla na kojima je dodana velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uvjeti

Cink je važan za

  • Ispravno funkcioniranje mnogih enzimskih sustava
  • Sinteza nukleinskih kiselina
  • Metabolizam auksina
  • Važno za izduživanje internodija i razvoj lišća