Nedostatak bora se pogoršava radi

 • Pjeskovita tla
 • Alkalna tla
 • Tla s niskim rezervama organske tvari
 • Visoke razine dušika
 • Tla s visokim razinama kalcija
 • Hladno i vlažno vrijeme
 • Razdoblja suše

Bor je važan za

 • Bolja uspostava usjeva i smanjenje gubitaka biljaka tijekom zime
 • Povećava razinu hranjivih tvari u usjevu radi boljeg ponovnog rasta u proljeće
 • Poboljšano cvjetanje i ujednačenija zrioba
 • Povećava prinos zrna i sadržaj ulja u sjemenu