Nedostatak sumpora se pogoršava radi

  • Kisela tla
  • Propusna, pjeskovita tla (ispiranje)
  • Niska organska tvar
  • Slabo prozračna tla (natopljena tla
  • ) Područja s niskim industrijskim emisijama

Sumpor je važan za

  • Bolja uspostava usjeva
  • Smanjenje gubitaka biljaka tijekom zime
  • Poboljšano cvjetanje
  • Ujednačenija zrioba
  • Poboljšani prinos zrna i sadržaj ulja u sjemenu