Nedostatak željeza se pogoršava radi

  • Visoki pH
  • Tla zasićena vodom
  • Karbonatna tla
  • Tla s visokom razinom bakra, mangana i cinka

Željezo je važan za

  • Bitno za fotosintezu i metabolizam biljaka, stoga važno za rani razvoj listova, snažan rast i produktivnost usjeva
  • Uljana repica nije osjetljiva na nedostatak željeza