Nedostatak cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Tla s visokim pH
  • Tla bogata fosforom
  • Tla na kojima je dodana velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uvjeti

Cink je važan za

  • Zdravo zeleno lišće (grm)
  • Povećan prinos gomolja i bolja kvaliteta

Preporučena Yara gnojiva za Cink

YaraVita CALTRAC

YaraVita CALTRAC

Krumpir: Dvije do tri primjene od 5 l / ha koje počinju kod inicijacije gomolja (kada je 50 posto vršnih oteklina dvostruko veće od promjera ostatka stolona) i nakon analize peteljke tijekom gomilanja gomolja s intervalima od 10 do 14 dana između aplikacija. Količina vode: 50 do 500 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita CALTRAC