Nedostatak dušika se pogoršava radi

  • Tla s niskim ili visokim pH
  • Pjeskovita ili propusna tla (ispiranje)
  • Niska organska tvar
  • Uvjeti suše
  • Tla s visokom količinom oborina (ispiranje) ili jako navodnjavanje
  • Dodavanje ili visoke razine nerazgrađene organske tvari / stajski gnoj (npr
  • slama)
  • Brzorastući usjevi

Dušik je važan za

  • Bolji razvoj usjeva
  • Povećan prinos