Nedostatak mangana se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Pjeskovita tla
  • Tla s visokim pH
  • Hladna i vlažna razdoblja
  • Rastresita tla

Mangan je važan za

  • Povećava obujam
  • Povećava prinos gomolja
  • Povećava otpornost naspram bolestii pospješuje izgled kožice
  • Povećava suhu tvar gomolja
  • Povećava razinu škroba