Nedostatak mangana se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Pjeskovita tla
  • Tla s visokim pH
  • Hladna i vlažna razdoblja
  • Rastresita tla

Mangan je važan za

  • Povećava obujam
  • Povećava prinos gomolja
  • Povećava otpornost naspram bolestii pospješuje izgled kožice
  • Povećava suhu tvar gomolja
  • Povećava razinu škroba

Preporučena Yara gnojiva za Mangan

YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS

Krumpir: 10 l / ha. Nanesite jedan tjedan nakon nicanja 100% usjeva, i 10 do 14 dana kasnije, ako je potrebno. Da biste potaknuli broj gomolja, primijenite kod inicijacije (stvaranja) gomolja. Da bi potaknuli veličinu gomolja, primijenite kod ranog porasta gomolja i ponovite u intervalima od 10 do 14 dana ako je potrebno. Količina vode: 100 do 200 l / ha. Alternativno: Nanesite 3 do 5 l / ha pri stvaranju gomolja i na početku porasta gomolja. Količina vode: 50 do 200 l / ha

Pročitajte još o YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita UNIVERSAL BIO

YaraVita UNIVERSAL BIO

Krumpir: 2,5 do 5 l / ha. Ponovite u intervalima od 10 do 14 dana po potrebi. Količina vode: 200 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita UNIVERSAL BIO