Nedostatak željeza se pogoršava radi

  • Visoki pH
  • Tla zasićena vodom
  • Karbonatna tla
  • Tla s visokom razinom bakra, mangana i cinka

Željezo je važan za

  • Važan za fotosintezu i metabolizam biljke
  • Stoga je važan za za razvoj lista, snažan rast i produktivnost usjeva